fbpx

KHAI GIẢNG LỚP HỌC CẮT – UỐN – DUỖI – NHUỘM TÓC NỮ(Cơ Bản) NGÀY 03 / 08 / 2020

1.  Lớp Thợ phụ:  Kỹ Thuật Gội Đầu Rửa mặt Kỹ Thuật vô hóa chất Kỹ thuật cuốn tóc, tả bẻn Cách sử dụng dụng cụ. Thời gian học : 01 tháng 24 buổi – Sáng 2, 4, 6 (từ 08 giờ – 11 giờ 30) Học phí : 2.000.000 đồng / khóa. 2. Lớp Cắt (cơ bản):  Kỹ […]