fbpx

 Các đường chia và đường viền cơ bản

1. Đường chia giữa, nữa trái – phải (Central line)

Là đường nối các điểm CP – TP – GP – BP – NP

central-line-w
central-line-2-w

2. Đường chia giữa, nữa trước – sau (Side Central Line)

Là đường nối các điểm EP – TP – EP

side-central-w

3. Đường chia ngang, nữa trên – dưới (Horizontal Line)

Là đường nối các điểm EP – BP – EP

horizontal-line
horizontal-line

4. Đường chia chóp đỉnh, hình chữ U (U Shape Line)

Là đường nối các điểm FSP – GP – FSP

u-line
u-line

5. Đường viền trán (Facial Side Line)

face-side-line

6. Đường viền bên cổ (Neck Side Line)

neck-side-line

7. Đường viền sau cổ (Neck Back Line)

neck-back-line

+ Một số đường chia khi cắt tóc

duong chia

A – Đường chia ngang

B-  Đường chia xiên, chia theo chữ V

C – Đường chia xiên, chia theo chữ A

D – Đường chia dọc

E – Đường chia rẽ quạt, hay múi cam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.