fbpx

công thức nhuộm tóc được nhiều salon tóc làm nhiều nhất

Bạn hay nên kiêm tra trước để có thể áp dụng cho phù hợp salon bạn nhất nhé!. Chúc mọi người thành công!

Công thức nhuộm tóc

1. Công thức nhuộm mầu nâu ánh rêu:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 0/00, 8/1, 9/3, 9/1
– Tỷ lệ lần lượt là: 4/2/2/2 và sử dụng thêm 50 gam green
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

2. Công thức nhuộm mầu đồng cam:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 8/1, 7/44, 8/44, 9/44
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/4 .
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

3. Công thức nhuộm mầu rêu khói:
– Yêu cầu nhuộm từ tông 8 đến tông 9
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, 8/1, 9/1 và sử dụng thêm màu green
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/4 .
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

4. Công thức nhuộmm mầu đồng ánh kim:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/44, 8/44, 7/43, 9/43, 0/44
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/2/2 .
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

5. Công thức nhuộm mầu đồng:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/44, 8/44, 7/44, 0/44 hoặc 0/43
– Tỷ lệ lần lượt là: 4/2/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

6. Công thức nhuộm mầu vàng cam:
Công thức nhuộm 1:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/33, 9/43, 8/33, 7/33
– Tỷ lệ lần lượt là: 3/3/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

Công thức nhuộm 2:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/33, 9/43, 0/00
– Tỷ lệ lần lượt là: 3/3/4
– Oxy sử dụng là oxy 9 và 12 tỷ lệ 1/1, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

7. Công thức nhuộm tóc mầu cam ánh vàng:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 8/34, 7/34, 7/44, 7/33
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/4
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

8. Công thức nhuộm mầu đồng hạt rẻ:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, 9/1, 8/44, 8/43
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/3/2/3
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

9. Công thức nhuốm tóc mầu đồng ánh đỏ:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/66, 8/66, 8/44,Red
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/4/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

10. Công thức nhuộm mầu nâu lạnh:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 9/43, Green Ash
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/4/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

11. Công thức nhuộm mầu hạt dẻ sáng:
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, 9/33, 8/1, 9/43, Ash
– Tỷ lệ lần lượt là: 2/2/2/2/2
– Oxy sử dụng là oxy 9, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

12. Công thức nhuộm tóc mầu nâu lạnh ánh rêu:
– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên cấp độ 7
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/1, Green, Ash
– Tỷ lệ lần lượt là: 3/4/3
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

13. Công thức nhuộm mầu khói sám:
– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên cấp độ 10
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 9/1, Ash 0/00
– Tỷ lệ lần lượt là: 4/4/2
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

14. Công thức nhuộm mầu đỏ đồng:
– Yêu cầu, các bạn nhuộm trên cấp độ 10
– Chuẩn bị thuốc nhuộm: 7/22, 0/22, blue
– Tỷ lệ lần lượt là: 3/4/3
– Oxy sử dụng là oxy 6, tỷ lệ thuốc và oxy là 1/1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.