fbpx

Nhuộm màu từ nền tóc đen lên Level 6

Mỗi hãng sẽ có 1 cách ký hiệu màu riêng, nhưng công thức này áp dụng chung cho tất cả các hãng nhé.
Chỉ cần thay đổi kí hiệu màu là được.
Kí hiệu màu của mình chia sẻ là: 1 – tro, 2 – rêu, 3 – vàng, 43 – đồng, 5 – nâu đỏ, 6 – tím, 7 – nâu , 8 – xanh dương )

Công thức chung: Các màu thành phần ( Màu 1 + Màu 2 + Màu 3 + Màu….) với tỉ lệ lần lượt từ trái sang phải.
• Màu rêu: 6.2 + 6.1 + 0.22 + 0.00 + 0xi9 ( tỉ lệ : 8.1.1.10 ) (Riêng 0.00 10ml nâng sáng 1 tone)
• Vàng: 6.3 + 6.1 + 0.33 + 0.00 + 0xi 9 ( tỉ lệ : 8.1.1.10)
• Đồng : 6.43 + 0.43 + 0.00 + 0xi 9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )
• Nâu đỏ : 6.5 + 5.66 + 0.00 + 0xi 9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )
• Tím : 5.66 + 6.1 + 0xi9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )
• Nâu vàng : 6.77 + 6.1 + 0.00 + 0xi9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )
• Nâu socola : 6.77 + 5.66 + 0.00 + 0xi 9 ( tỉ lệ : 9.1.10 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.